Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Съдържание:

1.   Основни, понятия, използвани в настоящите Privacy Policy

2.   Каква информация относно Вашите лични данни Дружеството събира във връзка с използването на уебсайта и по какъв начин;

3.   Какви са целите за обработване на Вашите данни;

4.   Трети лица, на които се предоставят вашите лични данни и целта за предоставянето им;

5.   Предоставяне на личните данни извън територията на Европа;

6.   Какъв е срокът и мястото на съхранение на личните данни, които потребителите предоставят на дружеството;

7.   Вашите права във връзка с използването на този сайт и регламентацията на GDPR;

8.   Сигурността на он лайн магазина (уебсайт) относно съхранението на личните данни

 

I.            Основни понятия, използвани в настоящите Privacy Policy

 

1.   „Обикновени Лични данни – Лични данни са такива данни, чрез които едно физическо лице (човек) може да бъде еднозначно идентифицирано, без за това да са необходими сериозни допълнителни проверки, такива като :имена, ЕГН, адрес, номер, пръстови отпечатъци

2.    „Специални/Чувствителни лични данни – данни, разкриващи, расов или етнически подход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

3.   Обработване на „лични данни -  всички дейности, извършвани с личните данни чрез автоматични или неавтоматични средства. (събиране, записване, подреждане, съхранение, адаптиране, преглеждане, употреба, самото осигуряване на достъп и др.)

4.   „Ние, „Дружеството, „Наше/е/то - в настоящите правила за поверителност ще се отнася за Дружеството, собственик на он лайн магазина (уебсайта) „Ивета Чавдарова ООД, с ЕИК 201651304, което се явява администратор на лични данни.

5.   „Администратор на лични данни Дружеството, което обработва личните данни във връзка с правната регулация

6.   „Вие, „Клиент/а, „Потребител/я/тфизическо лице, чийто лични данни ще бъдат обработвани от Дружеството във връзка с използването на он лайн магазина (уебсайт)

7.   Общ регламент за защита на личните данни – Правен акт на Европейския съюз, с който правно се регламентира защитата на личните данни на физическите лица, линк към Регламента тук: https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=991

8.   Споразумение – настоящият документ, в неговата цялост

 

Кликайки върху бутона, обозначаващ прочитане и приемане на настоящото споразумение Вие приемате настоящите правила за поверителност, сключвате настоящото споразумение и се обвързвате правно с него, а това от своя страна ще доведе до съответните правни последици, давате изричното си съгласие личните ви данни да бъдат обработвани от Дружеството при сроковете, условията и за целите, посочени в настоящото споразумение. Преди да кликнете върху бутона приемем правилата за поверителност  Вие трябва да сте ги прочели и разбрали внимателно. Ако не се съгласявате с тях изцяло или с каквато и да било част от тях, Вие трябва да не ги приемате и да преустановите ползването на он лайн магазина (уебсайт).

Изцяло в свободната и едностранна воля на дружеството е да променя, модифицира, изменя настоящото споразумение, без да е необходимо съгласие от Вас, с оглед на което Ви приветстваме да проверявате често дали не са направени изменения в настоящата Политика за поверителност, която винаги ще бъде публична и лесно достъпна за вас, разположена в уебсайта на следното място: в частта „footer” на първоначалната заглавна страница на сайта. В случай на настъпила промяна, която противоречи на Вашата свободна воля и желание, профилът ви може да бъде изтрит незабавно чрез влизане в създадения вече от вас профил и кликане върху бутона „моля да бъда забравен – изтрий всичките ми данни” или чрез уведомяването ни на следния имейл адрес: office@amambebe.com

В случай на настъпили промени относно настоящите Правила за поверителност, Дружеството декларира, че всички те ще бъдат в съответствие с законовите разпоредби на Общ Регламент за защита на личните данни и по никакъв начин няма да бъдат ограничавани Вашите права в него.

 

II.         Каква информация относно Вашите лични данни Дружеството събира във връзка с използването на он лайн магазина (уебсайт) и по какъв начин

 

Личните данни, които дружеството обработва са във връзка с Вашата регистрация в он лайн магазина (уебсайт) и последващото ви по - нататъшно влизане в системата са следните:

 

Кратка форма за регистрация:

·         Име,

·         Фамилия,

·         Имейл,

·         Телефон,

·         Адрес – държава, област, пощенски код, населено място

Контактната форма без регистрация и за бързата поръчка

·         Име,

·         Фамилия,

·         Имейл,

·         Телефон,

·         Адрес, населено място, област

Контактна форма при изпращане на запитване

·         Име,

·         Фамилия,

·         Имейл адрес

 

От посоченото по-горе, недвусмислено се прави извода, че „Специални/Чувствителни лични даннине се обработват от Дружеството.

 

Използване на Cookie

HTTP Cookie или HTTP "бисквитка", мн.ч. "бисквитки", е начин, използван от уеб сайтовете, за съхранение на информация локално в уеб браузъра на посетителя.

Чрез HTTP бисквитките уеб сайтовете могат да "различават" и "запомнят" посетителите си, и техните индивидуални предпочитания, настройки и извършени действия.

 

Когато даден уеб сайт се зарежда, той създава и изпраща на посетителя си бисквитка. Информацията в тази бисквитка се записва от уеб браузъра - в системното му пространство, на устройството на посетителя. При всяка следваща заявка към същия сайт, браузърът връща обратно информацията от бисквитката.

 

За повече информация относно използването на Cookie посетете следните сайтове: https://www.aboutcookies.org/ или www.allaboutcookies.org

 При желание може да Можете да настроите браузъра си да не приема "бисквитки", но имахте предвид, че в някои случаи някои от функциите на уебсайта ни може да не функционират заради това. В случай, че желаете да блокирате и изтриете "бисквитки" при ползването на он лайн магазина (уебсайт), моля да последвате следните линкове:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

https://support.apple.com/kb/PH21411

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

 

III.       Какви са целите за обработване на Вашите данни

 

Целта на обработване на личните данни е във връзка с разглеждане, закупуване, връщане на всички предлагани стоки в он лайн магазина (уебсайта), както и всички други дейности пряко свързани с изброените.

 

IV.        Трети лица, на които се предоставят вашите лични данни и целта за предоставянето им

 

Личните данни няма да бъдат предоставени на трети лица. Достъп до данните на всеки потребител ще има администратора на лични данни, обработвайки ги единствено за целите посочени в раздел III.

 

V.           Предоставяне на личните данни извън територията на Европа

 

Като част от услугите, които Ви предлагаме чрез тази он лайн магазина (уебсайт), информацията, която ни предоставяте, може да бъде прехвърлена на страни извън Европейския съюз ("ЕС"). Например, някои от нашите партньори, с които работим могат да се намират извън ЕС. В такъв случай ще предприемем стъпки, за да сме сигурни, че са взети правилните мерки за сигурност, така че вашите права за поверителност да продължат да бъдат защитени, както е посочено в тези правила. Изпращайки вашите лични данни, вие се съгласявате с това прехвърляне, съхранение или обработка.

Ако използвате нашите услуги, докато сте извън ЕС, вашата информация може да бъде прехвърлена извън ЕС, за да ви предостави тези услуги.

 

VI.        Какъв е срокът и мястото на съхранение на личните данни, които потребителите предоставят на дружеството

 

В случай, че потребител използва контактна форма за поръчка „с регистрация данните ще бъдат съхранявани на сървъра на СуперХостинг.БГ за срок от 10 години.

В случай, че потребител използва контактна форма за поръчка „без регистрация данните няма да се запазват, следователно няма да бъдат съхранявани.

В случай, че потребител използва контактна форма „Бърза поръчка данните няма да се запазват, следователно няма да бъдат съхранявани.

В случай, че потребител използва контактна форма за запитване данните ще бъдат съхранявани за срок от 10 (десет) години.

 

VII.      Вашите права във връзка с използването на този уебсайт и регламентацията на GDPR

 

1.   Право на коригиране – Вие имате право да поискате от администратора на лични данни да коригира неточните лични данни, свързани с него

2.   Право да бъдеш забравен – Вие имате право да поискате от администратора на лични данни изтриване на всички предоставени от вас лични данни (посочено в Раздел IV от настоящото споразумение)

3.   Право на преносимост – Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили на администратора на лични данни и да ги прехвърлите на друг администратор без да бъдете възпрепятстван

4.   Право на възражение – Вие имате право да възразите срещу обработването на личните данни, отнасящи се до Вас, като администраторът трябва да прекрати обработването, освен ако докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни

5.   Право на защита – Вие имате право на защита по съдебен или по административен ред, в случай, че правата ви относно личните Ви данни са били нарушени

6.   Право на автоматизирано вземане на индивидуални решения – Вие имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последици за Вас или ви засяга в особена степен

 

VIII.   Сигурността на он лайн магазин (уебсайт) относно съхранението на личните данни

 

Данните на всеки един потребител се съхраняват в сървъра на  СуперХостинг.БГ, който има разработена стратегия за сигурност, която гарантира пълна защита на сайта, следователно на вашите лични данни. Тя включва:

·         Система за сигурност SH Protect — предпазва от хакерски атаки на сайта и парира опитите за пробив в сигурността на всички нива.

·         Разпознаване и премахване на хакерски код в рамките на 24 часа

 

Данните на всеки един потребител се съхраняват в сървъра на  СуперХостинг.БГ, който има разработена стратегия за сигурност, която гарантира пълна защита на сайта, следователно на вашите лични данни. Тя включва:

·         Система за сигурност SH Protect — предпазва от хакерски атаки на сайта и парира опитите за пробив в сигурността на всички нива.

·         Разпознаване и премахване на хакерски код в рамките на 24 часа

 

IX.        Как да се свършете с нас

 

В случай, че имате каквито и да било въпроси във връзка със защитата на личните данни, моля да осъществите незабавен контакт със следния имейл адрес: office@amambebe.com